תו נכה / תג חניה לנכה

משרד הרישוי מאפשר לנכים לקבל תו נכה לרכב על מנת להקל על ניידותם. באנגלית, מכונה התג Parking Card for Disabled Persons, או לעתים גם בביטוי המקוצר Disabled Parking Permit. לכל תו נכה, הנקרא כיום "תג חניה לנכה", יש מספר רכב אחד לפחות.

אנחנו כאן בשבילך! השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

הגדרת נכה לעניין תג חניה לפי תקנות התעבורה:

 1. אדם שרופא ממשלתי או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2 (א) לתקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי"ד – 1954, או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2 (א) לתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) , התשי"ד – 1955, אשר אישר לגביו בכתב אחת משתי אלה:
 2. שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות
 3. שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי הרכב האמור עלולה לערער את מצב בריאותו
 4. "עיוור" – מי שהוא נזקק מחמת עיוורון כאמור בתקנה 4 לתקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), התש"ל – 1970
 5. אדם שרופא מוסמך קבע שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לנכה

מי רשאי לקבל תג חניה:

 • נכה משרד הביטחון
 • בעל תעודת עיוור – משרד העבודה
 • מוגבלי ניידות בכל הגילאים
 • משרד האוצר – אגף השיקום
 • ביטוח לאומי – נפגעי איבה

הקרטריונים לקבלת תג נכה ואגרת נכה:

 • נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות
 • או שדרגת נכותו מגיעה ל- 60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו
 • מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים (לנכה) לצורך ניידותו

מי זכאי לקבלת תג חנייה לנכים?

מה המסמכים הדרושים להגשת בקשה לתו נכה?

על כל מבקש תג חניה לנכה חובה למלא טופס בקשה לתג נכה בצירוף המסמכים הבאים:

 1. צילום תעודת זהות וספח.
 2. מכתב בחתימתו של הנכה, המציין את מספרי הרכב המבוקשים על התג (עד שני כלי רכב).
 3. צילום רישיונות רכב.
 4. במקרים של החזר אגרה יש לצרף מראש צילום שיק האגרה (פנייה ללא צילום שיק לא תבוצע), צילום תעודת זהות וספח, צילום רישיון רכב וטופס החזר אגרה.

המסמכים עוברים אצלנו בדיקה מקיפה ואנו מוציאים חוות דעת רפואית בנוסף למסמכים שתזכה אתכם בתו נכה ממשרד התחבורה ורשות הרישוי. צרו קשר היום.

חניית הרכב בחניות המיועדות לנכים ובחניות בהן החניה אסורה, בתנאים הבאים:

 • אין בסמוך למקום החניה מקום חניה מוסדר לנכים, או שמקום החניה המוסדר לא היה פנוי בזמן החניה.
 • אין בסמוך למקום החניה מקום שבו החניה מותרת, או שהמקום בו החניה הייתה מותרת לא היה פנוי בזמן החניה.
 • החניה לא מסכנת עוברי דרך ולא מונעת מעבר חופשי של הולכי רגל, עגלות ילדים או עגלות נכים.
 • החניה לא גורמת הפרעה ממשית לתנועה.

פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי – במידה והגישה היחידה למקום הציבורי היא דרך החניה במקום זה.

חניה בכחול-לבן ללא תשלום – בכל רשות מקומית התקנות שונות, לכן יש לבדוק את הזכאות מול הרשות הרלוונטית שמבקשים לחנות בה.

נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית – כאשר הנכה נמצא ברכב.

שימוש בתו נכה:  השימוש בתג אפשרי רק כאשר הנכה נמצא ברכב כנהג או כנוסע עם מלווה. אדם לא מורשה העושה שימוש בתג הנכה צפוי לקנס של עד 13 אלף ₪.

אין להשתמש בתגים ישנים, אלא אך ורק בתג החדש המונפק במתכונת של כרטיס קשיח ובפורמט של רישיון נהיגה (מפלסטיק) וכולל הגנות רבות מפני זיוף.

התג יוצמד לשמשה הקדמית מצד שמאל של הרכב או בחלון שבצידו של הנהג, כך שייראה בבירור.

תוקף תג שאושר לצמיתות: 4 שנים. התג מתוקף על ידי משרד הרישוי אוטומטית מספר שבועות לפני פקיעתו ונשלח לבית הנכה. תג שלא אושר לצמיתות יש לחדש על ידי ביצוע הליך קבלת התג מחדש.

מה מקנה תג נכה?

© 2017 כל הזכויות שמורות - מימוש זכויות wedoo.co.il
Call Now Button